Проф. д-р Карен Брианов Джамбазов

Изпълнителен директор на УМБАЛ "Свети Георги" - ЕАД.

1991 г. – Медицински Университет – Пловдив, специалист по УНГ;
2001 г. – Доктор по медицина – УНГ болести, ринология, микроендоскопска синус-хирургия;
2006 г. – Доцент по УНГ болести при Медицински Университет – Пловдив;
2006 г. – Лектор в катедра по УНГ болести при Медицински Университет – Пловдив;
2010 г. – Изпълнителен директор на УМБАЛ „Св. Георги”.