Високотехнологичен център за трансфер на знания и здравни технологии

Виртуална обиколка

Интегрален център представлява телекомуникационен ендоскопски център с автоматизирана операционна зала за ото-рино-ларингология, максилофациална, пластична и неврохирургия. Разполага с мобилен рентгенов апарат тип О/С – рамо, невронавигационна система, система за невромониторинг, ендоскопска апаратура от най-висок клас.

„Интегрален център” е функционално обособена структура за хирургично лечение, в която се извършва висококачествената диагностика, и високоспециализирани оперативни намеси в областта на глава и шия, с възможност за визуалиизация в реално време. Към момента в Центъра са извършени над 170 оперативни интервенции, голяма част от които с голям обем и сложност, изискващи работа в смесен екип /специалисти от УНГ, Неврохирургия и Краниофациална хирургия/.


Екипът на Високотехнологичен център за трансфер на знания и здравни технологии, Интегрален център осъществява висококачествената диагностика и визуалиизация в реално време и има за цел подобряването на ранната диагностика, качеството и достъпа до специализирано лечение в областта на ото-рино-ларингологията, лицево-челюстната, пластичната и неврохирургията.

Запознайте се с екипа !

За „Интегрален център”