Услуги

 

Раздел Оториноларингология (ОРЛ) (ENT)

Adenoidectomia
Dacryocystorhinostomia
Dilatatio sinus sphenoidalis
Dilatatio tubae Eustachii
Duraplastica
Electrocauterisatio
Electrocauterisatio a. sphenopalatinae
Excisio meningoencephalocele
Excisio tumoris
Extirpatio osteoma
Extirpatio tumoris
Fibrobronchoscopia
Frontotomia
Infundibulotomia
Mucocele
Pansinustomia
Repostitio ossa nasalia
Resectio maxillae
Resectio submucosis septi nasi
Rhinoscopia
Septoplastica
Sinuscopia
Tonsillectomia
Tonsillectomia et Adenoidectomia
Tracheotomia
Trepanatio ossis frontalis

Раздел Неврохирургия (НХ)

Corporectomia
Craniotomia
Disectomia
Laminectomia
Orbitotomia
Stabilisatio

Раздел Лицево-челюстна хирургия (ЛЧХ)

Dissectio colli
Hemiglossectomia
Repositio
Resectio mandibullae et dissectio colli

 
 

Раздел Мултидисциплинарни оперативни интервенции

Craniotomia transnasalis
Craniotomia transphenoidalis
Resectio adenoma gl. hypophysealis