Новородено на 18 дни с двустранна мембранозна атрезия на хоаните.

Под ендоскопски контрол и помощта на кюрета и пънч се фенестрира хоаната вдясно. С костна ъглова режеща щипка се резицира задния отдел на септума. С борер се загладиха костните деформитети на септума. Аналогичен подход вляво.

11.02.2019

Хонална атрезия

[…]