Хонална атрезия

Новородено на 18 дни с двустранна мембранозна атрезия на хоаните.

Под ендоскопски контрол и помощта на кюрета и пънч се фенестрира хоаната вдясно. С костна ъглова режеща щипка се резицира задния отдел на септума. С борер се загладиха костните деформитети на септума. Аналогичен подход вляво.Моля закупете кредити за да добавите това видео!