Доц. д-р Иво Инков Кехайов

Завършил с отличие специалност „Медицина“ в Медицински университет - Пловдив през 2005 г. с образователно-квалификационна степен магистър; Специалист по неврохирургия; Доцент към Катедра по неврохирургия към Медицински университет - Пловдив; Провел специализации в областта на неврохирургията в Япония, Франция, Холандия, Австрия и Хърватия.

Сфери на дейност
-Неврохирургични операции във всички направлления на специалността неврохирургия, включително и съвременни операции на глава и гръбначен стълб чрез невронавигация
Образование
2018 г. - Придобива академична длъжност „Доцент“ към Катедра по Неврохирургия при Медицински университет - Пловдив
2013 г. - Придобива научна степен „Доктор по медицина“ (тема на дисертационен труд: „Проследяване на неврокогнитивните нарушения и влиянието им върху качеството на живот при пациенти със супратенториални мозъчни тумори“) към Катедра по неврохирургия при Медицински университет - Пловдив
2011 г. - Придобива професионална квалификация „Специалист по неврохирургия към Катедра по неврохирургия при Медицински университет - Пловдив
2005 г. - Завършил Медицински университет - Пловдив, с образователно – квалификационна степен – Магистър и професионална квалификация – Магистър – Лекар,
Трудов Стаж
2018 – до сега- Академично звание „Доцент“ към Катедрата по неврохирургия при Медицински университет - Пловдив.
2014 г. - 2018 г. - Главен асистент към Катедрата по неврохирургия при Медицински университет – Пловдив.
2012 г. – 2014 г. - Асистент към Катедрата по неврохирургия при Медицински университет – Пловдив.
2012 г. – до сега - Неврохирург към Клиника по неврохирургия към УМБАЛ „Свети Георги“ - Пловдив.
2006 г. – 2011 г. - Лекар-специализант към Клиника по неврохирургия към УМБАЛ „Свети Георги“ - Пловдив.
2005 г. - 2006 г. - Лекар към Мъжко отделение на Областен диспансер за психични заболявания със стационар - Пловдив ЕООД.
Членство в организации
- Български лекарски съюз (БЛС)
- Българско дружество по неврохирургия (БДНХ)
- European association of neurological surgeons (EANS)
Почетни отличия
2017 г. - Почетен знак на Български лекарски съюз – Пловдив за иновации в областта на медицината