Д-р Атанас Даварски

Завършил специалност „Медицина“ в Медицински университет - Пловдив през 2002 г. с образователно-квалификационна степен магистър. Специалист по неврохирургия. Главен асистент към Катедра по неврохирургия към Медицински университет - Пловдив. Придобива научна степен „Доктор по медицина“.

Сфери на дейност
-Спинална хирургия
-Невроонкология
-Детска неврохирургия
-Невротравматология
-Хирургия на ретробулбарно пространство
-Съдови заболявания на ЦНС
-Хирургия на периферни нерви
Образование
2013 г. - Придобива научна степен „Доктор по медицина“ (тема на дисертационен труд: "Влияние на оперативното лечение върху качеството на живот при пациенти с вторични злокачествени гръбначни заболявания“) към Катедра по неврохирургия при Медицински университет - Пловдив;
2009 г. - Придобива професионална квалификация „Специалист по неврохирургия“ към Катедра по неврохирургия при Медицински университет - Пловдив.
2002 г.. - Завършил Медицински университет - Пловдив, с образователно – квалификационна степен – Магистър и професионална квалификация – Магистър – Лекар
Трудов Стаж
2016 г. - до сега- Главен асистент към Катедрата по неврохирургия при Медицински университет – Пловдив
2014 г. – 2016 г. - Асистент към Катедрата по неврохирургия при Медицински университет – Пловдив;
2009 г. – до сега - Неврохирург към Клиника по неврохирургия към УМБАЛ „Свети Георги“ - Пловдив;
2003 г. – 2009 г. - Лекар-специализант към Клиника по неврохирургия към УМБАЛ „Свети Георги“ - Пловдив
Членство в организации
- Българско дружество по Неврохирургия
- Съюз на учените в България