Проф. д-р Карен Джамбазов

Изпълнителен директор на УМБАЛ "Свети Георги" - ЕАД.

Завършил специалност „Медицина“ в Медицински университет - Пловдив, с образователно – квалификационна степен магистър. Специалист по ушно-носно-гърлени болести. Завършил второ висше образование с образователно – квалификационна степен магистър по „Здравен мениджмънт“. Професор към Катедра по УНГ болести към Медицински университет – Пловдив. Провел множество специализации в Германия, Белгия, Италия, САЩ и Словения..