Отстраниха рядък тумор в носната кухина на мъж в Интегралния център към УМБАЛ „Свети Георги“ – Пловдив
2023-01-09
Спасиха млад мъж със сложна операция в Интегралния център на УМБАЛ “Свети Георги” Пловдив
2023-03-23

ПЛАН – ПРОГРАМА за продължаващо обучение на професионалистите по здравни грижи за 2023 година

Представяме на вашето внимание присъствени курсове за продължаващо обучение на професионалистите по здравни грижи УМБАЛ “Свети Георги" – Пловдив:

ПЛАН – ПРОГРАМА
за продължаващо обучение на професионалистите по здравни грижи 2023 година

1.
Тема: Първа помощ при изгаряния. Лечение.
Продължителност: 1 ден
Начало: 07.02.2023 г.
Лектори: Доц. Зънзов, дм; Д-р Анастасова; Д-р Кискинов; Ст.м.с. Петкова
Обучение на медицински специалисти. Курс с тест. Кредитна оценка: 10 А, Ж
БАЗА: Клиника по ПВЕХ (Изгаряне), етаж 4, Учебна зала, бул.”Пещерско шосе” № 66
Ръководител на курса: Ст.м.с. Величка Петкова тел: 0878949191, vilaiza@abv.bg

2.

Тема: Исхемичен инсулт и лечение с интравенозна тромболиза
Продължителност: 1 ден
Начало: 08.02.2023 г.
Лектори: Д-р К. Чомпалов
Обучение на медицински специалисти. Курс с тест. Кредитна оценка: 10 А, Ж
БАЗА: Клиника по нервни болести, етаж 5, учебна зала, бул.”Пещерско шосе” № 66
Ръководител на курса: Ст.м.с. Марияна Кръстева тел: 0894479262, nerwnaklinika@abv.bg

3.
Тема: Естетична хирургия и дерматология.
Продължителност: 1 ден
Начало: 09.02.23 г.
Лекатори: Доц. Зънзов, дм; Д-р Анастасова; Д-р Кискинов; Ст.м.с. Петкова
Обучение на медицински специалисти. Курс с тест. Кредитна оценка: 14 А, Ж
БАЗА: Клиника по ПВЕХ (Изгаряне), етаж,Учебна зала, бул.”Пещерско шосе” № 66
Ръководител на курса: Ст.м.с. Величка Петкова тел: 0878949191, vilaiza@abv.bg

4.
Тема: Остеопороза.
Продължителсност: 1 ден
начало 22.02.2023 г.
Лектори: Д-р Милен Карагьозов
Обучение на медицински специалисти. Курс с тест. Кредитна оценка: 10 А, Ж
БАЗА: Клиника по ревматология ,Учебна зала, бул :”Васил Априлов“ № 15 А
Ръководител на курса: Ст.м.с. Зорница Янкова тел: 0886433490, zornitsa76@abv.bg

5.
Тема: Профилактика на сърдечно-съдовите заболявания.
Продължителност: 2 дни
Начало 23.02.2023 г. и 24.02.2023 г.
Лектори: Доц. д-р М. Токмакова, д.м.
Обучение на медицински специалисти. Курс с тест. Кредитна оценка: 23 А, Ж
БАЗА: Клиника по кардиология, етаж 12, учебна зала, бул.”Пещерско шосе” № 66
Ръководител на курса: Ст.м.с. Павлина Павлова тел: 0888554671, pavlova.cardio@abv.bg

6.
Тема: Стандарти за първи грижи при деца с вродени лицеви аномалии.
Продължителност: 1 ден
Начало: 17.05.2023 г.
Лектори: Проф. д-р Ю. Анастасов д.м.н; Д-р К. Гигов; Ст.м.с.Н.Парева
Обучение на медицински специалисти. Курс с тест. Кредитна оценка: 15 А, Ж
БАЗА: Клиника по пластично- възстановителна и естетична хирургия за деца, етаж 4, учебна зала, бул.”Пещерско шосе” № 66
Ръководител на курса: Ст.м.с Нонка Парева тел: 0898421418, npareva@gmail.com

7.
Тема: Грижи при деца с вродени лицеви аномалии.
Продължителност: 1 ден
Начало:18.05.2023 г.
Лектори: Проф. д-р Ю. Анастасов, дмн; Д-р К. Гигов; Ст.м.с. Парева; М. Иванова – психолог
Обучение на медицински специалисти. Курс с тест. Кредитна оценка: 15 А, Ж
БАЗА: Клиника по пластично- възстановителна и естетична хирургия за деца, етаж 4, Учебна зала, бул.”Пещерско шосе” № 66
Ръководител на курса: Ст.м.с Нонка Парева тел: 0898421418, npareva@gmail.com

8.
Начало: Кървене от гастроинтестиналния тракт в ранна детска възраст.
Продължителност:1 ден
Начало: 07.03.2023 г.
Лектори: Проф. д-р П. Стефанова.
Обучение на медицински специалисти. Курс с тест. Кредитна оценка: 15 А, Ж
БАЗА: Клиника по Детска хирургия – етаж 10, Учебна зала, бул.”Пещерско шосе” № 66
Ръководител на курса: Ст.м.с. Надежда Камжалова тел: 0882 555 916, nadejdacam@abv.bg

9.
Тема: Аноректални аномалии. Болест на Хиршпрунг.
Продължителност:1 ден
Начало:13.03.2023 г.
Лектори: Доц. д-р Мошеков
Обучение на медицински специалисти. Курс с тест. Кредитна оценка: 14 А, Ж
БАЗА: Клиника по Детска хирургия – етаж 10, Учебна зала, бул.”Пещерско шосе” № 66
Ръководител на курса: Ст.м.с. Надежда Камжалова тел: 0882 555 916, nadejdacam@abv.bg

10.
Тема: Ехинококоза в детска възраст.
Продължителност: 1 ден
Начало: 14.03.2023 г.
лектори: Д-р И. Кирев
Обучение на медицински специалисти. Курс с тест. Кредитна оценка: 13 А, Ж
БАЗА: Клиника по детска хирургия – етаж 10, Учебна зала, бул.”Пещерско шосе” № 66
Ръководител на курса: Ст.м.с. Надежда Камжалова тел: 0882 555 916, nadejdacam@abv.bg

11.
Тема: Вродена дуоденална атрезия.
Продължителност: 1 ден
Начало:15.03.2023 г.
Летори: Д-р С. Лупанов
Обучение на медицински специалисти. Курс с тест. Кредитна оценка: 12 А, Ж
БАЗА: Клиника по детска хирургия – етаж 10, Учебна зала, бул.”Пещерско шосе” № 66
Ръководител на курса: Ст.м.с. Надежда Камжалова тел: 0882 555 916, nadejdacam@abv.bg

12.
Тема: Системен лупус еритематозус.
Продължителност:1 ден
начало: 16.03.2023 г.
лектори: Доц. Ламбова
Обучение на медицински специалисти. Курс с тест. Кредитна оценка: 12 А, Ж
БАЗА: Клиника по ревматология ,Учебна зала, бул: Васил Априлов“ № 15 А
Ръководител на курса: Ст.м.с. Зорница Янкова тел: 0886433490, zornitsa76@abv.bg

13.
Тема: Възпалителни заболявания на белия дроб и плеврата при деца.
Продължителност: 1 ден
Начало: 20.03.2023 г.
Лектори: Д-р Бисер Иванов, д.м.
Обучение на медицински специалисти. Курс с тест. Кредитна оценка: 12 А, Ж
БАЗА: Клиника по детска хирургия – етаж 10, Учебна зала, бул.”Пещерско шосе” № 66
Ръководител на курса: Ст.м.с. Надежда Камжалова тел: 0882 555 916, nadejdacam@abv.bg

14.
Тема: Анкилозиращ спондилит /Болест на Бехтерев/.
Продължителност: 1 ден
Начало: 22.03.2023 г.
Лектори: Д-р Величка Попова
Обучение на медицински специалисти. Курс с тест. Кредитна оценка: 12 А, Ж
БАЗА: Клиника по Ревматология ,Учебна зала, бул: Васил Априлов“ № 15 А
Ръководител на курса: Ст.м.с. Зорница Янкова тел: 0886433490, zornitsa76@abv.bg

15.
Тема: Кардиопулмонална ресусцитация.
Продължителност: 2 дни
Начало:23.03.2023 г. и 24.03.2023 г.
Лектори: Доц. д-р М. Токмакова, д.м.
Обучение на медицински специалисти. Курс с тест. Кредитна оценка: 24 А, Ж
БАЗА: Клиника по кардиология – етаж 10, Учебна зала, бул.”Пещерско шосе” № 66
Ръководител на курса: Ст.м.с. Павлина Павлова тел: 0888554671, pavlova.cardio@abv.bg

16.
Тема: Спешни състояния в офталмологията.
Продължителност: 1 ден
Начало: 04.04.2023 г.
Лектори: Д- р Стоянова; Д-р Миткова;Ст.м.с.Гевезова
Обучение на медицински специалисти. Курс с тест. Кредитна оценка: 10 А, Ж
БАЗА: Клиника по Очни болести, етаж 6, бул.”Пещерско шосе” № 66
Ръководител на курса: Ст.м.с Яна Гевезова тел: 0899214443, ianagevezova@abv.bg

17.
Тема: Ревматоиден артрит.
Продължителност: 1 ден
Начало: 06.04.2023 г.
Лектори: Доц. М. Генева
Обучение на медицински специалисти. Курс с тест. Кредитна оценка: 10 А, Ж
БАЗА: Клиника по ревматология,Учебна зала, бул: „Васил Априлов“ № 15 А
Ръководител на курса: Ст.м.с. Зорница Янкова тел: 0886433490, zornitsa76@abv.bg

18.
Тема: Псориатичен артрит.
Продължителност: 1 ден
Начало: 11.04.2023 г.
Лектори: Д-р И. Соколов
Обучение на медицински специалисти. Курс с тест. Кредитна оценка: 10 А, Ж
БАЗА: Клиника по ревматология,Учебна зала, бул: „Васил Априлов“ № 15 А
Ръководител на курса: Ст.м.с. Зорница Янкова тел: 0886433490, zornitsa76@abv.bg

19.
Тема: Лечение на острите усложнения на захарния диабет: хипогликемия, диабетна кетоацидоза, хиперосмоларна некетогенна кома.
Продължителност: 1 ден
Начало: 15.05.2023 г.
Лектори: Проф. Мария Орбецова
Обучение на медицински специалисти. Курс с тест. Кредитна оценка: 14 А, Ж
БАЗА: Клиника по Ендокринология , Учебна зала, бул: „Васил Априлов“ № 15 А
Ръководител на курса: Ст.м.с. Меглена Ендрева тел: 0888004360, mendreva@abv.bg

20.
Тема: Съвременни аспекти и предизвикателства в оперативното лечение на параназалните синуси и слъзните пътища.
Продължителност: 2 дни
Начало 11.07.2023 г. и  12.07.2023 г.
Лектори: Проф, д-р Карен Джамбазов д.м.; Д-р Димитър Чаталбашев; Д-р А.Топалова; м.с.К Божикова; Ст. м.с. Славка Щерева
Обучение на медицински специалисти. Курс с тест. Кредитна оценка: 22 А, Ж
БАЗА: Интегрален център за лечение на тумори и травми на глава и шия, Десета аудитория, етаж 2, бул.”Пещерско шосе” № 66
Ръководител на курса: Ст.м.с. Славка Щерева тел: 0882516434, umbal.integral.center@gmail.com

ИНФОРМАЦИЯ
Посочените курсове в ПЛАН – ПРОГРАМА за продължаващо обучение на професионалистите по Здравни грижи в базите на УМБАЛ ”Свети Георги” ЕАД – гр. Пловдив се провеждат след предварителна уговорка между обучаемия и ръководителя на съответното клинично звено посочено в плана. Курсовете включват теоретично и практическо обучение, което изисква осигуряване на лично работно облекло и обувки.

ТАКСА ЗА ОБУЧЕНИЕ:

  • 6.00 лв. на ден за съответния курс по програмата за обучение.

Сумата се дължи само от медицински специалисти, които не са служители на УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД- гр. Пловдив и се внася в касата на болницата в деня на започване на курса.

  • такса правоучастие, като сумата се внася от курсистите, които не са служители на УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД- гр. Пловдив по банков път в деня на започване на курса по сметка на БАПЗГ Централа:

IBAN: BG69 BPBI 81701714026754;
BIC: BPBIBGSF – „ЮробанкБългария” АД
УМБАЛ ”Св. Георги” ЕАД – гр. Пловдив не се ангажира с командировъчни разноски на участниците.

ЗА СПРАВКИ:
Главна медицинска сестра Ивелина Божинова, тел. 60 29 76;
GSM: 0882 555 899; ivelb@abv.bg

АДРЕС ЗА ЗАЯВКИ И ИНФОРМАЦИЯ:
Заявки за участие изпращайте до десет дни преди обявената дата на съответния курс на посочения GSM и/или e-mail в План – Програмата за курсово обучение.
Преминалите обучение получават Удостоверение с кредитни точки, съобразно Единната кредитна система(ЕКС) и могат да го отпечатат от сайта на БАПЗГ, меню "Членски статус" http://info.nursing-bg.com/