За 3-та поредна година се проведе курс по ендоскопска дисекция на нос, околоносни кухини и слъзни пътища върху кадавър
2020-01-06
През месец март ще се проведе курс по ендоназална хирургия на заболяванията на носа, синусите и слъзните пътища
2020-02-03

Поздравителен адрес от проф. д-р Диляна Вичева, дм

УВАЖАЕМИ ПРОФ. ДЖАМБАЗОВ,

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

 

За мен е удоволствие да Ви поздравя в качеството си на Заместник-ректор по международно сътрудничество и проектна дейност на Медицински университет – Пловдив с откриването на курса по „Ендоскопска дисекция на нос, околоносни кухини и слъзни пътища върху кадавър“.

С откриването на това тридневно практическо обучение за пореден път доказвате, че повишаването на квалификацията на специалистите, работещи в болницата, е приоритетна дейност на ръководството на УМБАЛ „Св. Георги“.

Несъмнено тясноспециализираните лекции и практически занимания ще доведат до повишавана качеството на лечение на пациентите и ще допринесат

за личното удовлетворение от новопридобитите знания и умения на всеки един от участниците в курса.

Благодарим Ви за доброто сътрудничество и Ви уверявам, че и в бъдеще Медицински университет – Пловдив ще е Ваш партньор в инициативите за доброто на пациентите, както и за професионалното развитие на служителите на двете институции.

На всички участници в курса пожелавам ползотворна работа и професионални успехи.

 

проф.д-р Диляна Вичева, дм,

Заместник-ректор  

Международно сътрудничество и проектна дейност на МУ – Пловдив