За 3-та поредна година се проведе курс по ендоскопска дисекция на нос, околоносни кухини и слъзни пътища върху кадавър
2020-01-06
През месец март ще се проведе курс по ендоназална хирургия на заболяванията на носа, синусите и слъзните пътища
2020-02-03