Проф. д-р Христо Богданов Желязков

Завършил с отличие специалност „Медицина“ в Медицински университет - Пловдив през 1981 г. с образователно-квалификационна степен магистър; Специалист по неврохирургия; Има множество специализации в областта на детската неврохирургия и краниофациална хирургия у нас и в чужбина - в Брюксел, Белгия в Лил, Франция. Професор към Катедра по неврохирургия към Медицински университет - Пловдив; Началник на Клиника по неврохирургия към Медицински университет - Пловдив.

Сфери на дейност
- невротравми
- невроонкология
- дегенеративни болести на гръбначния стълб
- детска неврохирургия,
- кранио-фациална хирургия
Образование
2017 г. - Придобива академична длъжност „Професор“ към Катедра по неврохирургия при Медицински университет - Пловдив.
2013 г. - Придобива академична длъжност „Доцент“ към Катедра по неврохирургия при Медицински университет - Пловдив.
1993 г. - Придобива научна степен „Доктор по медицина“ (КМН) към Катедра по неврохирургия при Медицински университет - Пловдив (Висшата атестационна комисия, София).
1989 г. - Придобива професионална квалификация „Специалист по неврохирургия към Катедра по неврохирургия при Медицински университет - Пловдив.
1981 г. - Завършил Медицински университет - Пловдив, с образователно – квалификационна степен – Магистър и професионална квалификация – Магистър – Лекар.
Трудов Стаж
2010 г. до сега - Началник на Клиника по неврохирургия към УМБАЛ „Свети Георги“ - Пловдив
2017 г. до сега - Академично звание „Професор“ към Катедрата по неврохирургия при Медицински университет - Пловдив
2013 г. - 2017 г. - Академично звание „Доцент“ към Катедрата по неврохирургия при Медицински университет - Пловдив.
2000 г. Участие в международна програма за стандартизация на обучението по медицина в Европейския съюз
1998 г. до сега- Участва Между университетско сътрудничество между Медицински университет - Пловдив и CHRU /Университетски болничен комплекс/ в Лил, франция, включващ ежегодна преподавателска мобилност по програма „Еразъм“. Координатор на Център по краниофацилна хирургия в Пловдив, създаден в сътрудничество с Клиниките по неврохирургия и пластично-възстановителна хирургия в Лил
1990 г. - 2013 г. - Главен асистент към Катедрата по неврохирургия при Медицински университет – Пловдив
1983 г. – 1990 г. - Асистент към Катедрата по неврохирургия при Медицински университет – Пловдив.
1983 г. - 2010 г. - Лекар-ординатор към Клиника по неврохирургия към УМБАЛ „Свети Георги“ - Пловдив.
1982 г. - 1983 г. - Лекар във Филиална поликлиника гр. Калофер, Обща Медицина.
Членство в организации
- Член на Факултетен съвет на Факултет по медицина към Медицински университет - Пловдив
- Член на Българското дружество на неврохирургия, член на управителния съвет
- Член на националния експертен съвет по неврохирургия към Министерство на здравеопазването
- Асоцииран член на Европейската асоциация по неврохирургия
- Асоцииран член на Европейската асоциация по краниофациална хирургия
Почетни отличия
2009 г.- Honorary sign-medal “For The People With Good Heart“ – Help The Needy Foundation