Проф. д-р Карен Джамбазов

Завършил специалност „Медицина“ в Медицински университет - Пловдив, с образователно – квалификационна степен магистър. Специалист по ушно-носно-гърлени болести. Завършил второ висше образование с образователно – квалификационна степен магистър по „Здравен мениджмънт“. Професор към Катедра по УНГ болести към Медицински университет – Пловдив. Провел множество специализации в Германия, Белгия, Италия, САЩ и Словения.

Сфери на дейност
- Микроендоскопска хирургия на синусите
- Ринопластика
- Слъзни пътища и база на черепа
- Операции на ушите, носа и гърлото
Образование
2012 г. - Придобива академична длъжност „Професор“ към Катедра по УНГ болести при Медицински университет - Пловдив;
2011 г. - Придобива свидетелство за правоспособност по „Ендоскопия на хранопровод и екстракция на чужди тела“ и свидетелство за правоспособност по „Ендоскопия на носни и околоносни кухини“ към Катедра по УНГ болести при Медицински университет - Пловдив;
2009 г. - Завършил Медицински университет - Пловдив, с образователно – квалификационна степен - магистър и професионална квалификация – магистър по „Здравен мениджмънт“;
2006 г. - Придобива академична длъжност „Доцент“ към Катедра по УНГ болести при Медицински университет - Пловдив;
2001 г. - Придобива научна степен „Доктор по медицина“ (докторант по УНГ болести, ринология, микроендоскопска синус-хирургия) към Катедра по УНГ болести при Медицински университет - Пловдив;
Трудов Стаж
- от 2014 г. до сега - Национален консултант по УНГ - Болести към Министерство на здравеопазването на Република България;
- 2014 г. до сега - Ръководител Катедра по УНГ Болести към Клиника по УНГ Болести при УМБАЛ “ Св. Георги” Пловдив;
- 2012 г. - Академично звание „Професор“ към Катедра по УНГ Болести при Медицински университет – Пловдив;
- 2010 г. до сега - Изпълнителен директор на УМБАЛ “ Св. Георги” ЕАД - Пловдив
- юли 2006 г. до сега - Лекар – оториноларинголог към Клиника по УНГ Болести при УМБАЛ “ Св. Георги” Пловдив;
- 2006 г. - Научно звание „Доцент“ към Катедра по УНГ Болести при Медицински университет – Пловдив;
- 2000 г. - 2006 г. - Главен асистент и старши ординатор към Катедра по УНГ Болести при Медицински университет – Пловдив;
- 2000 г. - Главен асистент към Катедра по УНГ Болести при Медицински университет – Пловдив;
- 1996 г. – 2000 г. - Старши асистент към Катедра по УНГ Болести при Медицински университет – Пловдив;
- 1991 г. – 1996 г. - Асистент към Катедра по УНГ Болести при Медицински университет – Пловдив.
Членство в организации
- Председател на Българско Национално сдружение по Оториноларингология, хирургия на глава и шия;
- Член, Съосновател и Заместник-председател на Българското Ринологично дружество;
- Член на Немското Дружество по Оториноларингология, Хирургия на Главата и Шията;
- Член на Европейската Академия по Оториноларингология;
- Член на Европейското Дружество по Ринология;
- Член на Управителния съвет на Асоциацията на Университетските болници в България;
- Член на Редакционната Колегия на Списание Мединфо;
- Член на Академичен съвет на МУ-Пловдив;
- Председател на държавна изпитна комисия по УНГ болести, назначен със Заповед № РД-19-3/25.03.2015 г.
Почетни отличия
2019 г. - Почетен член на Немското дружество по оториноларингология.
2016 г. - Приз за мениджър на годината на Български лекарски съюз;
2009 г. - Избран за почетен гражданин на град Пловдив.