През месец март ще се проведе курс по ендоназална хирургия на заболяванията на носа, синусите и слъзните пътища
2020-02-03
Отменя се курса Ендоназална хирургия в периода 9-12 март 2020 г.
2020-03-09