Жена на 74 години с оплаквания от сълзене от дясното око, без болки и без зачервяване. Проведено е консервативно лечение – без ефект.

С оптика 0° се визуализира средна носна конха, силно проминирана напред и булозна. Същата се резицира. С разпатор по Frier се оголи костта на процесус фронталис максиле и ос лакрималис. С щанца се разкри слъзния сак. При натиск отвън на медиалния очен ъгъл сакът проминира в носната кухина. Дилатация през външна долна слъзна точка и поставяне на сонда, като последната проминира в слъзния сак. След това с помощта на сърповиден нож се направи разрез. Промивка през долна слъзна точка.

2019-02-18

Dacryocystitis dextra

[…]