Мъж на 29 години с оплаквания от прогресиращо главоболие. КТ данни за масивна полипоза в носа, етмоидални клетки и фронтален синус. Огромно лобулирано мукоцеле в лявата част на фронталния синус. Остеом с размери 1,5-1,7 см, разположен в областта на апертурата на левия фронтален синус. В условия на обща интубационна анестезия се извърши трансназален ендоскопски оглед. Екстирпираха се полипите от назалната кухина и максиларните синуси. Екстирпацията продължи нагоре през етмоидалните клетки и се стигна до отворите на фронталния синус. Вляво се попадна на остеом, запушващ отвора. Остеомът се луксира от залавното си място и се екстирпира. Оглед на левия фронтален синус, където се попадна на лобулирано мукоцеле с голям обем. Капсулите на мукоцелето се екстирпираха до здрава лигавица.  

2019-03-28

Mucocele sinus frontalis sin.

[…]