Дете на 8 месеца с диагностицирана хоанална атрезия вдясно. Майката съобщава, че детето е с постоянно затруднено носно дишане и „сумти” по време на сън. В условие на обща интубационна анестезия се извърши ендоскопия на дясна носна кухина, която се представи изпълнена с белезникавв секрет, който се аспирира. Не се визуализира хоана, обтурирана от лигавица и съединителната мембрана. С кръгла щанца се фенестрира хоаната и се разшири медиално. Аспирация.

2019-03-25

Хоанална атрезия вдясно

[…]
2019-02-11

Хоaнална атрезия

[…]