Мъж на 40 години с дългогодишни оплаквания от затруднено носно дишане и загуба на обоняние, КТ данни за носна полипоза. В условие на обща анестезия с помощта на етмоидална щипка се премахнаха полипите от носните ходове. Резицира се процесус унцинатус и була етмоидалис. Изчистиха се предни и задни етмоидални клетки. Широко се отвориха максиларните синуси и се дренираха фронталните синуси.

2019-03-12

Polyposis cavi nasi

[…]