Запознайте се с "Интегрален център"

Разгледайте отблизо Високотехнологичен център за трансфер на знания и здравни технологии.

Обиколка

Интервенции

Видове специализирани дейности в различните области


Прочети повече

В областта на Неврохирургията

Оперативно лечение на тумори на главен и гръбначен мозък, травми на гръбнак.

В областта на Ото-рино-ларингология

Диагностика, хирургично лечение, реконструкция и хирургична рехабилитация

В областта на Реконструктивната хирургия

-Микроскопски или ендоскопски асистирани свободни кожни и костни пластики
- Микроскопски асистирани микроваскуларни реконструктивни намеси.

В областта на Лицево-челюстната хирургия

Хирургично лечение и реконструкция на тумори на кожата на главата и шията, устната кухина, челюстите, слюнчените жлези и черепната база.


Свържете се с нас още днес!

Изберете най-удобния за Вас начин за кореспонденция


Контакти